S.S Ayyıldız kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi

Iğdır Kasımcan Köyünde Ayyıldız adı altında Kooperatif kuruluyor.

Iğdır Kasımcan Köyünde Ayyıldız adı altında Kooperatif kuruluyor.
Iğdır Kasımcan Köyünde Ayyıldız adı altında Kooperatif kuruluyor.

Biz Iğdır ve Kars ili AYYILDIZ kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi olarak bu gün kuruluş dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. Üyelerimizin tamamı kadınlardın oluşmaktadır. AYYILDIZ kadın kooperatifi Iğdır’lı hanımların dayanışmasının, emeğinin, kardeşliğinin ve hayırseverliğinin simgesi olacaktır.  Bu günden sonra tüccara mahkûm olma dönemi bitiştir. Köyde yaşayan ve köy de ürettiği ürünlerin dışında geliri olmayan,  hanım kardeşlerinizin ürettiği ürünleri toplayarak, tüketiciyle buluşturulacağız “aracıların aldığı yüksek oranda kar payının üreticide kalmasının sağlanacak” işsizlik nedeniyle büyükşehirlerin varoşlarına gitmek zorunda kalan hanım kardeşlerimizin çocuklarına, kooperatif işletmelerinde iş edindirilecek, “iş bulan çocuklarımızın suç ve suçlulardan uzak tutulması sağlanacaktır.”

 Köylerimizde yıllardır çeşitli nedenlerle aileler arasında kavgalar olmakta, kavgalar neticesinde çok sayıda yaralanma ve ölümle neticelenen olaylar olmuştur, aileleri ortak bir amaç etrafında toplayacağız ve ortak menfaat temin ederek husumetleri ortadan kaldıracağız.  Eskisi gibi köyümüzün sokakları çocuk sesleriyle şenlenecek ve köylerimizin tenhalaşması önlenecektir.  Amacımız para kazanmak değil, Iğdır merkez ve köylerden bulunan çalışkan hanımlarına ve çocuklarına iş imkanı sağlamak, Iğdır’ın zenginliği olan ürünlerimizin tüm dünyaya tanıtılması, yöre halkının üretime katılmasını desteklemek, en önemlisi gelirimizin bir kısmını geçim sıkıntısı çeken kardeşlerimizle paylaşmaktır.  Kooperatifimiz bünyesinde oluşturacağımız fon ile ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara yardım edeceğiz. Merkezi Iğdır ili  olmak üzere en kısa sürede Kars  ilinde teşkilatlanarak, ilk şubemizi Kars merkeze açacağız. Saygılarla kamuoyuna duyurulur.

 ​​Elif TURAN   

AYYILDIZ Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi  Yönetim Kurulu Başkanı